Návrhy nových osvětlovacích soustav

Námi vypracované návrhy osvětlovacích soustav jsou v souladu s platnými normami a předpisy České republiky a většiny států Evropské unie. Při návrzích osvětlovacích soustav klademe nejvyšší důraz na ekonomický provoz zařízení respektující ekologické požadavky současnosti a to zejména v oblasti spotřeby elektrické energie a světelných emisí.

Při návrhu svítidel respektujeme požadavky použití recyklovatelných materiálů a požadavky designersky optimalizovaných tvarů.

Výsledkem naší snahy je předat zákazníkovi kompletní podklady pro kvalifikované rozhodování v oblasti realizace jím stanovených požadavků. Při realizaci námi zpracovaných návrhů osvětlovacích soustav nabízíme zákazníkovi autorský dozor nezbytný pro dodržení výpočtem stanovených parametrů.